Rekisteriseloste 8 Sport Oy


1. Rekisterinpitäjä

8 Sport Oy  

Y-tunnus: 3388715-4  

Osoite: Kuitinmäentie 26, 02240 Espoo  

Verkkosivusto: www.8sport.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: JP Heino

Sähköposti: jp.heino(at)8sport.fi

Puhelin: +358 50 353 4198


3. Rekisterin nimi

8 Sport Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hallinnointiin, analysointiin, markkinointiin ja muuhun suoramarkkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää 8 Sport Oy:n palveluiden kehittämiseen sekä asiakaspalautteen käsittelyyn.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  

- Henkilön nimi  

- Osoitetiedot  

- Sähköpostiosoite  

- Puhelinnumero  

- Asiakassuhteen yksityiskohdat, kuten tilaushistoria  

- Markkinointiluvat ja -kiellot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään verkkosivuston, sähköpostin, puhelimen tai muun suoran yhteydenoton kautta.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, paitsi lain vaatimissa tapauksissa. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää 8 Sport Oy:n valitsemien alihankkijoiden toimesta, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja tiedot on suojattu teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Pääsy tietoihin on rajattu vain niille henkilöstön jäsenille, joiden työtehtävät sitä vaativat.


10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.


11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") sekä oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (data portability).